"Χαίρε Ω Χαίρε Ελευθερία" Δ. Σολωμός
Επιμέλεια: Πέτρος Σ. Αϊβαλής,

ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ & ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1988 *Ειδήσεις - Ανταποκρίσεις - Ρεπορτάζ - Συνεντεύξεις - Videos - Διεθνή Νέα - Απόδημος Ελληνισμός ...στα απλά πράγματα κρύβεται η γοητεία... όπως ένας περίπατος στο Λούσιο ποταμό....... * ειδήσεις από την Αρκαδία * περιήγησης, οικοτουρισμός, πολιτισμός * Άνοιξη 2018 περιδιάβαση στα όμορφα χωριουδάκια της Αρκαδίας και περίπατος στις όχθες του ποταμού Λούσιου μυρίζοντας την ρίγανη και το θυμάρι με ψωμοτύρι και καλή διάθεση & καρδιά, αναμένοντας τις νεράιδες να φανούν, όπως έλεγε η γιαγιά η Βάσω... * http://karytaina.blogspot.com/


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για ανασκαφικές έρευνες στο Λύκαιο Όρος ως το 2020!

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017 

Ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε την σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης Πολιτισµικής Ανάπτυξης, µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για το έργο «Συστηµατική ανασκαφική έρευνα στη θέση Λύκαιο Όρος, για τα έτη 2017 – 2020» και εξουσιοδότησε τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη για την υπογραφή της.
Επίσης, όρισε ως µέλη στην Επιτροπή Παρακολούθησης τον Σύµβουλο κ. Θεόδωρο Ντάνο µε αναπληρωτή του τον κ. Κατσίρη Ιωάννη και τον Σύµβουλο κ. Γεώργιο Ρουµελιώτη µε αναπληρωτή του τον κ. Γεώργιο Μπακούρη.
Η διάρκεια της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης είναι τέσσερα έτη.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του Προγράµµατος, ανέρχεται στις 120.000,00 €  συµπεριλαµβανοµένου τουΦΠΑ.
Την κεντρική εισήγηση έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, Βαγγέλης Γιαννακούρας.

Περιεχόµενο και στόχος του Προγράµµατος
Στο χώρο του ιερού του ∆ία στο Λύκαιο όρος ∆ήµου Μεγαλόπολης πραγµατοποιήθηκαν συστηµατικές ανασκαφές την περίοδο 1902-1904 από τον Έφορο Κ. Κουρουνιώτη, ενώ είχε προηγηθεί αρχαιολογική έρευνα το 1899 από τον Κ. Κοντόπουλο στο βωµό και στην περιοχή του σταδίου. Έκτοτε δε διεξήχθησαν ανασκαφικές εργασίες. Το τέµενος µε το βωµό του ∆ία βρίσκεται στην κορυφή του Προφήτη Ηλία σε υψόµετρο 1382µ., ενώ πιο χαµηλά σε κοντινή θέση σε υψόµετρο 1200µ., υπάρχουν οι εγκαταστάσεις και τα µνηµειακά οικοδοµήµατα του κάτω ιερού που σχετίζονται µε τη διοργάνωση των αθλητικών αγώνων «Λύκαια». Το 2006 η πρώην ΛΘ’ Ε.Π.ΚΑ. και νυν Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο της Αριζόνας, υπό την αιγίδα της Αµερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών, προέβη σε συστηµατικές αρχαιολογικές έρευνες, οι οποίες συνεχίζονται έως και σήµερα.
Κατά τη διάρκεια του πρώτου πενταετούς ανασκαφικού προγράµµατος (2006-2010)
προέκυψαν σηµαντικές ανακαλύψεις από την εξερεύνηση του χωµάτινου βωµού στην κορυφή του τεµένους και την ανασκαφή των οικοδοµικών καταλοίπων στο χώρο του κάτω ιερού (στοά, καθίσµατα, ξενώνας-διοικητικό κτήριο, ιππόδροµος, λίθινος διάδροµος, στάδιο, κρήνη). Τα ευρήµατα στο βωµό υποδηλώνουν ανθρώπινη δραστηριότητα από τη Νεολιθική περίοδο έως και την Ύστερη Κλασική Εποχή, ενώ στο χώρο του κάτω ιερού το υλικό χρονολογήθηκε από τον 7ο αιώνα π.Χ. έως και τα βυζαντινά χρόνια.
Μεταξύ των ετών 2011-2015 µελετήθηκαν διεξοδικά και καταγράφηκαν το αρχαιολογικό υλικό και τα αποτελέσµατα των ερευνών των ετών που προηγήθηκαν.
 Το έτος 2016 συνεχίστηκε η ανασκαφική έρευνα στο Λύκαιο όρος, στοΠΛΑΙΣΙΟ του νέου πενταετούς ερευνητικού προγράµµατος (2016-2020), από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας και το Πανεπιστήµιο της Αριζόνας υπό την αιγίδα της Αµερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών. ∆ιευθύντρια της ανασκαφής είναι η δρ. Άννα Βασιλική Καραπαναγιώτου, Προϊσταµένη της ΕΦΑ Αρκαδίας και συνδιευθυντές οι καθηγητές δρ. David Gilman Romano και Mary Ε. Voyatzis.
 Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής αποκαλύφθηκαν σηµαντικά ευρήµατα στο βωµό και στην περιοχή του κάτω ιερού. Ειδικότερα, στο κέντρο του βωµού σε περίοπτη θέση βρέθηκε για πρώτη φορά ανθρώπινη ταφή µε προσανατολισµό ανατολικά-δυτικά. Σύµφωνα µε την προκαταρκτική µελέτη ο ανθρώπινος σκελετός που ανασκάφηκε ανήκει πιθανότατα σε άνδρα εφηβικής ηλικίας. Από τις εργασίες προέκυψε κεραµική που χρονολογήθηκε στο τέλος της µυκηναϊκής περιόδου τον 11ο αι.π.Χ., την περίοδο µετά την κατάρρευση των µυκηναϊκών ανακτορικών κέντρων. Ωστόσο, η εύρεση ζωϊκών οστών (αιγών και προβάτων) µαρτυρούν τη λατρευτική δραστηριότητα στο βωµό από τον 16ο αι.π.Χ. έως και την ελληνιστική περίοδο. Η αποκάλυψη των φετινών ευρηµάτων προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στη διεθνή επιστηµονική κοινότητα και απασχόλησε επανειληµµένα τον ελληνικό και διεθνή τύπο.
 Στο κάτω ιερό αποκαλύφθηκε στο ένα άκρο του λίθινου διαδρόµου µνηµειακή λίθινη κλίµακα και στο άλλο άκρο µνηµειακή αψιδωτή είσοδος του 4ου αι.π.Χ. που χρησίµευε για τη διέλευση των αθλητών προς τον ιππόδροµο και το στάδιο. ∆υτικά της στοάς και ανατολικά της κρήνης εντοπίστηκαν δύο µεγάλου µήκους αγωγοί, µία λίθινη λεκάνη και θεµέλια τοίχου που πιθανώς προέρχονται από το µη εντοπισµένο µέχρι τις µέρες µας ιερό του Πανός. Στο διοικητικό κτήριο – ξενώνας βρέθηκε µία πήλινη σίµη, ενώ στον ιππόδροµο προχώρησαν οι  εργασίες αποκάλυψης του αρχαίου καταστρώµατος. Τέλος, στην περιοχή των λουτρών εντοπίστηκαν οικοδοµικά κατάλοιπα παλαιότερων φάσεων.
Το κόστος του προγράµµατος για το έτος 2016 καλύφθηκε µε δαπάνες της της Αµερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών και τη διάθεση τακτικού προσωπικού της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας. Προκειµένου να συνεχιστεί η συστηµατική αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα, υπογράφεται η παρούσα προγραµµατική σύµβαση µε την Περιφέρεια Πελοποννήσου και µε φορέα υλοποίησής της, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού για τα έτη 2017-2020. Η έρευνα θα συµβάλλει στην ολοκλήρωση του εν εξελίξει επιστηµονικού έργου.
 
Αντικείµενο της Σύµβασης
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η χρηµατοδότηση της ανασκαφικής έρευνας της ελληνικής οµάδας στη θέση «Λύκαιο Όρος» Αρκαδίας, από την Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, που αφοράΑ) στη συνέχιση της συστηµατικής
ανασκαφικής και επιφανειακής έρευνας, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα,Β) στη συντήρηση - αποκατάσταση και λεπτοµερή αποτύπωση των κτηριακών καταλοίπων και των κινητών αρχαίων γ) στη συστηµατική καταγραφή των κινητών ευρηµάτων στους επίσηµους καταλόγους της Υπηρεσίας µας και γ) στη µελέτη των ευρηµάτων, στη φωτογράφηση και στην έκδοση του ενηµερωτικού υλικού.
Ειδικότερα το χρονικό διάστηµα 2017-2020 η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας προγραµµατίζεται να πραγµατοποιήσει τα κάτωθι :
1. Στην περιοχή του άνω ιερού και κυρίως στην περιοχή του βωµού θα πραγµατοποιηθεί ανασκαφική έρευνα προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος κατασκευής και η διάρκεια λειτουργίας του µνηµείου.
2. Στην περιοχή των λουτρών θα πραγµατοποιηθεί ανασκαφική έρευνα και µελέτη συντήρησης και αποκατάστασης των µνηµείων.
3. Θα υλοποιηθούν αποχωµατώσεις, επιχωµατώσεις και αποµάκρυνση των µπάζων.
4. Θα πραγµατοποιηθεί η συντήρηση, µελέτη, καταγραφή, σχεδίαση, φωτογράφηση και τεκµηρίωση των κινητών ευρηµάτων της ανασκαφής.
5. Παροχή διευκολύνσεων σε Έλληνες και αλλοδαπούς φοιτητές που συµµετέχουν στο πρόγραµµα.
6. Θα συνταχθεί και θα κυκλοφορήσει ενηµερωτικό έντυπο για τον αρχαιολογικό χώρο Λυκαίου και το ερευνητικό πρόγραµµα.
7. Επιπλέον, θα καλυφθεί η δαπάνη για τη συντήρηση των αρχαιοτήτων, για τις διασκοπήσεις και ειδικές αναλύσεις, τις χωµατουργικές εργασίες που θα προκύψουν και αφορούν στην αποχωµάτωση αλλά και αποκατάσταση των γαιών, την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης του επιστηµονικού προσωπικού και την προµήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισµού της ανασκαφής και του χώρου αποθήκευσης και εργαστηρίων.
Το ποσό της εν λόγω σύµβασης ανέρχεται στο ύψος των 30.000 € ετησίως για τις περιόδους 2017-2020.

__________

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ: Ανθρωποθυσίες στο Λύκαιο Όρος; Ανασκαφές έφεραν στο φως σημαντικά ευρήματα! (εικόνες)- 

Δημοσίευση σχολίου